Category Archives: Tiếng Anh

5 truyện tiếng Anh hài hước về phụ nữ

 

5-truyen-tieng-anh-hai-huoc-ve-phu-nu

Question: Why are hurricanes sometimes named after women?

Answer: When they come they’re wild and wet, but when they go they take your house and car with them.

Hỏi: Vì sao những cơn bão thường được đặt tên phụ nữ?

Đáp: Vì họ đến một cách hoang dã và đầy nước/ ủy mị nhưng lúc đi lại lấy theo cả nhà cửa, ô tô

5-truyen-tieng-anh-hai-huoc-ve-phu-nu-1

Question: If your wife is shouting at the front door and your dog is barking at the back door, who do you let in first?

Answer: The dog, of course. At least he’ll shut up after you let him in.

Hỏi: Nếu vợ anh đứng mắng mỏ ở cửa trước và chó sủa ở cửa sau, anh sẽ mở cửa cho ai vào trước 

Đáp: Tất nhiên là con chó rồi. Ít nhất nó cũng im lặng sau khi tôi cho nó vào nhà

5-truyen-tieng-anh-hai-huoc-ve-phu-nu-2

An alien walked into a shop and told the owner that he came from Mars and wanted to buy a brain for research.

”How much is this one?” he asked.

”That one is a monkey brain, and it’s $20,” the owner explained.

”How much is that one?” the alien asked.

“That one is a female brain, and it’s $100,” the owner replied.

”And how much is that one?” the alien asked.

”That one is a male’s brain and it is $500” the owner explained.

‘Why so expensive?” the alien asked. The owner answered,

”Well, it’s hardly been used!”

Xem bản dịch

5-truyen-tieng-anh-hai-huoc-ve-phu-nu-3

Question: What does a blonde do when it gets cold?

Answer: She sits by a candle.

Question: What does she do when it gets really cold?

Answer: She lights it.

Hỏi: Tóc vàng hoe làm gì khi trời lạnh?

Đáp: Cô ấy ngồi cạnh một cây nến?

Hỏi: Thế cô ấy làm gì khi trời rất lạnh

Đáp: Cô ấy thắp ngọn nến lên

5-truyen-tieng-anh-hai-huoc-ve-phu-nu-4

A woman is driving for 1st time on the highway. Her husband calls says: “Be careful love. It’s just been on the radio, that someone is driving opposite to the traffic on the highway..”

She replies: “Someone…? These rascals are in hundreds!”

Một người phụ nữ lần đầu tiên lái xe trên đường cao tốc. Chồng cô ấy gọi điện: “Em cẩn thận nhé. Đài vừa thông báo rằng có ai đó đang lái xe ngược đường trên đường cao tốc”. Người vợ trả lời: “Ai đó ư? Có cả trăm đứa nhãi ranH đang lái ngược đường ấy!”

Y Vân tổng hợp

Advertisements

Từ vựng tiếng Anh về thời trang

Những từ vựng dưới đây có thể giúp bạn tự tin gọi tên trang phục trên người mình từ đầu xuống chân bằng tiếng Anh.
tu-vung-tieng-anh-ve-thoi-trang

Những từ vựng trên sẽ giúp bạn dễ dàng miêu tả các loại trang phục hơn. Xem phiên âm và nghĩa tiếng Việt ở các bảng dưới. Ảnh: The English Student.

Accessory /əkˈses.ər.i/: phụ kiện

hat /hæt/ mũ đội đầu
cap /kæp/ mũ lưỡi trai
sunglasses /ˈsʌŋˌɡlɑː.sɪz/ kính râm
tie /taɪ/ cà vạt
bow tie /ˌboʊ ˈtaɪ/ nơ con bướm
scarf /skɑːrf/ khăn quàng
belt /belt/ thắt lưng
socks /sɒks/ tất

Outerwear /ˈaʊtəwɛː/: quần áo mặc ngoài

jacket /ˈdʒæk.ɪt/ áo khoác ngắn
coat /koʊt/ áo khoác
trench coat /ˈtrentʃ ˌkoʊt/ áo khoác dáng dài, rộng, có thắt lưng
vest /vest/ áo khoác không tay
suit /suːt/ comple
blazer /ˈbleɪ.zɚ/ áo khoác blazer

Top /tɑːp/: các loại áo

sweater /ˈswet.ər/ áo dài tay, thường bằng len
sweatshirt /ˈswet.ʃɝːt/ áo dài tay, thường bằng vải cotton
cardigan /ˈkɑːr.dɪ.ɡən/ áo khoác cardigan
tank top /ˈtæŋk ˌtɑːp/ áo ba lỗ
t-shirt /ˈtiː.ʃɜːt/ áo phông
shirt /ʃɜːt/ áo sơ mi, có cổ, hàng cúc phía trước

Bottom /ˈbɑː.t̬əm/: quần, váy

jeans /dʒiːnz/ quần bò
cargo pants /ˈkɑː.ɡəʊ ˌpænts/ quần có túi hộp
dress pants /dress pænts/ quần âu
shorts /ʃɔːts/ quần đùi
sweatpants /ˈswet.pænts/ quần vải mỏng, nhẹ
skirt /skɝːt/ chân váy

Shoes /ʃuːs/: các loại giày

sandals /ˈsæn.dəl/ dép sandal
sneaker /ˈsniː.kər/ giày sneakers
flats /flæts/ giày bệt
(high) heels /hiːlz/ giày cao gót
slippers /ˈslɪp.ɚz/ dép đi trong nhà
boots /buːts/ giày boots
rain boots /reɪn buːts/ ủng đi mưa

Y Vân

Continue reading Từ vựng tiếng Anh về thời trang

14 Small Differences Between Ordinary People And Successful People

Successful people are the icing on the cake of any hot discussion. Success is inspiring and interesting to talk about.

The truth is, any successful individual is flesh and blood just like you. They are not born miracles, but it’s the small differences that help them stick out from the rest.

So, what are the key aspects that differentiate them from the crowd?

1. Ordinary people talk about other people, successful people talk about ideas.

Gossiping and bagging others are popular among ordinary folks. They just can’t help but talk about people, often with a vein of jealousy. What successful people do is discuss various ideas that could improve their lives.

Plans, goals, aspirations and innovations — these are all the aspects of discussions between successful individuals.

Continue reading 14 Small Differences Between Ordinary People And Successful People