Category Archives: Guitar

Âm giai

Scale (Âm giai)

âm giai = thang âm = gamme (tiếng Pháp) = scale (tiếng Anh)

—- 

Nốt nhạc không phải chỉ có 7 nốt  – Nốt nhạc chuẩn có 12 nốt

C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |  B | C

Âm Giai (Scale) là một chuỗi những nhóm nốt nhạc được “nhặt” ra từ 12 nốt chính này.

Các âm giai khác nhau tạo ra các chất nhạc khác nhau.

Continue reading Âm giai