Âm giai

Scale (Âm giai)

âm giai = thang âm = gamme (tiếng Pháp) = scale (tiếng Anh)

—- 

Nốt nhạc không phải chỉ có 7 nốt  – Nốt nhạc chuẩn có 12 nốt

C | C# | D | D# | E | F | F# | G | G# | A | A# |  B | C

Âm Giai (Scale) là một chuỗi những nhóm nốt nhạc được “nhặt” ra từ 12 nốt chính này.

Các âm giai khác nhau tạo ra các chất nhạc khác nhau.

Âm Giai được phân biệt bởi:

Ø    Số lượng nốt mà chúng có

Ø    Khoảng cách giữa các bậc

Âm giai thường sử dụng trong nhạc cổ điển cơ bản là âm giai Thất cung (heptatonic) : bao gồm 7 nốt > nhặt 7 nốt nào đó trong 12 nốt trên.  Âm giai thất cung có đặc trưng là Âm giai thứ và âm giai TRƯỞNG.

Ví dụ với  Scale C (đô trưởng) có 7 nốt – được nhặt từ 12 nốt trên : Đặc biệt: Đô trưởng (C) chỉ nhặt những nốt không thăng giáng.

Hoặc một số âm giai đặc biệt với 5 nốt – Âm giai ngũ cung (Pentatonic)

XÁC ĐỊNH KHU VỰC ÂM GIAI (SCALE)

Cần đàn từ phím 1 đến phím 12 có thể chia thành Năm nhóm vị trí Âm Giai (Scale). Nếu chúng ta phân chúng thành nhóm như vậy, thì sẽ rất tiện lợi cho việc ghi nhớ và điều khiển ngón tay một cách thuận lợi khi chơi.

Ta sẽ bắt đầu với âm giai Đô Trưởng (C) – cũng có thể sử dụng cho La thứ (Am)

+ C Major Scale (Âm giai Đô Trưởng) : NHÓM 1

Nhóm 1 (Âm Giai Đô Trưởng – C) bắt đầu từ nốt E trầm đến nốt G – và chạy từ phím 1 đến phím 3 của cần đàn.  guitar-scales-lesson-1

+ C Major Scale (Âm giai Đô Trưởng) : NHÓM 2

guitar-scales-lesson-2

Nhóm 2 (Âm Giai Đô Trưởng – C) bắt đầu từ nốt G trầm đến nốt A – và chạy từ phím 2 đến phím 6 của cần đàn.

+ C Major Scale (Âm giai Đô Trưởng) : NHÓM 3

guitar-scales-lesson-3

Nhóm 3 (Âm Giai Đô Trưởng – C) bắt đầu từ nốt A trầm đến nốt C cao – và chạy từ phím 4 đến phím 8 của cần đàn.

+ C Major Scale (Âm giai Đô Trưởng) : NHÓM 4

guitar-scales-lesson-4

Nhóm 4 (Âm Giai Đô Trưởng – C) bắt đầu từ nốt C – và chạy từ phím 7 đến phím 10 của cần đàn.

+ C Major Scale (Âm giai Đô Trưởng) : NHÓM 5

guitar-scales-lesson-5

Nhóm 5 (Âm Giai Đô Trưởng – C) bắt đầu từ nốt D của dây E trầm – và chạy từ phím 9 đến phím 12 của cần đàn.

guitar-fretboard-1024x270

Nếu ta xem tổng thể tất cả cùng trên cần đàn, thì sẽ thấy nhiều nốt trùng nhau.

Nguồn: hocdan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s